Saksnummer: 12/2018

Løpenummer: AR-2018-26

Landsorganisasjonen i Norge v/LO Stat med Norsk Jernbaneforbund

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Mantena AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av overenskomst - beregning av overtidsgodtgjøring, samt krav om etterbetaling.

Dommere: Wahl, Skjønberg, Rieber-Mohn, Rasmussen, Nordlie, Østvold, Johansen

Berammet start: 12.12.18. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.12.18

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.11.18


Gå tilbake