Saksnummer: 12/2020

Løpenummer: AR-2020-28

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Altera infrastructure production AS

Advokat Thomas Aa. Rasmussen

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om tariffstridig avlønning.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.12.20


Gå tilbake