Saksnummer: 12/2020

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Altera infrastructure production AS

Advokat Thomas Aa. Rasmussen

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om tariffstridig avlønning.

Dommere: Wahl, Sundet,..., Coucheron, Sørsskår, Johansen, Ulleberg

Berammet start: 03.12.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 04.12.20

Status: Berammet

Gå tilbake