Saksnummer: 12/2020

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Altera infrastructure production AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om tariffstridig avlønning.

Status: Til behandling

Gå tilbake