Saksnummer: 12/2022

Løpenummer: AR-2022-42

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon - Pilotavtalens bilag B.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Coucheron, Schweigaard, Johansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.12.22


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-42 - sak 12-2022

Gå tilbake