Saksnummer: 12/2022

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon - Pilotavtalens bilag B.

Status: Til behandling

Gå tilbake