Saksnummer: 12/2022

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon - Pilotavtalens bilag B.

Berammet start: 29.11.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 01.12.22

Status: Berammet

Gå tilbake