Saksnummer: 13/2015

Den norske legeforening

Prosessfullmektig: advokat Synne Bjørvik Staalen

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosessfullmektig: advokat Tor Olav Carlsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelse av Overenskomst, del A2 § 3.6.4.

Dommere: Wahl, Rieber-Mohn, Tjomsland, Nordenson, Løvland, Sæheim, Kostveit

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.12.15


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 14.12.2015 i sak nr. 13/2015

Gå tilbake