Saksnummer: 13/2016

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet.

Prosessfullmektig: advokat Geir Høin

mot

1. KS 2. Farsund kommune

Prosessfullmektig: advokat Gry B. Dale v/advflm. Silje Tangen

Saken gjelder: Tvist vedr. tilleggslønn ved midlertidig avvik, HTA kap. 3, pkt. 3.7.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Stangnes, Svele, Bjørndalen, Eikefjord.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik 01.11.2016

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 01.11.16


Gå tilbake