Saksnummer: 13/2018

Naturviterne

Advokat Juliane Pedersen v/advflm. Ingvild Irgens-Jensen

mot

1. Norges fjellstyresamband
2. Engerdal fjellstyre

Advokat Ellen Schmedling Gimnæs

Saken gjelder: Tvist vedr. tariffavtalens pkt. 5, § 5.3.2 minstelønntabell

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Rodin, Thuve, Refsum, Aamotsmo

Berammet start: 10.01.19. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.01.19

Status: Berammet

Gå tilbake

Gå til toppen av siden