Saksnummer: 13/2020

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Norges Rederiforbund

Advokat Hege Ajer Petterson

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av § 5.6 i NOR overenskomsten.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Solbakken, Sørskår, Rasmussen, Ulleberg

Berammet start: 07.04.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 08.04.21

Status: Berammet

Gå tilbake