Saksnummer: 13/2020

Løpenummer: AR-2021-11

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Norges Rederiforbund

Advokat Hege Ajer Petterson

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av § 5.6 i NOR overenskomsten.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Solbakken, Sørskår, Hansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.04.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-11 - sak 13-2020

Gå tilbake