Saksnummer: 13/2020

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Norges Rederiforbund

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av § 5.6 i NOR overenskomsten.

Status: Til behandling

Gå tilbake