Saksnummer: 13/2021

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

Deepocean AS

Advokat Heidi Fuglesang

Saken gjelder: Lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Status: Kommende avgjørelse

Avgjørelsesdato: 08.02.22


Gå tilbake