Saksnummer: 13/2021

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

Deepocean AS

Advokat Heidi Fuglesang

Saken gjelder: Lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere

Berammet start: 11.01.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 12.01.22

Status: Berammet

Gå tilbake