Saksnummer: 13/2021

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

Deepocean AS

Advokat Heidi Fuglesang

Saken gjelder: Tvist vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for innleide.

Status: Til behandling

Gå tilbake