Saksnummer: 14/2015

Fagforbundet

Prosessfullmektig: advokat Hans Christian Monsen

mot

Oslo kommune Karea-Varbas AS

Prosessfullmektig: advokat Einar Gitlestad, advokat Magrethe Meder og advokat Eva Schei

Saken gjelder: Overdragelse av virksomhet, spørsmål om tariffbundethet.

Dommere: Wahl, Sundet, Stang Lund, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.12.15


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 18.12.2015 i sak nr. 14/2015

Gå tilbake