Saksnummer: 14/2016

Landsorganisasjonen i Norge med Forbundet for ledelse og teknikk

advokat Imran Haider

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri,
2. FMC Kongsberg Subsea AS

advokat Gerd Egede-Nissen

Saken gjelder: Tvist vedr. rett til lønn under sykdom etter Overenskomst for tekniske funksjonærer § 6.

Dommere: Wahl,Sundet, Rieber-Mohn, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.12.16


Gå tilbake