Saksnummer: 14/2017

Løpenummer: AR-2017-27

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Forbundet for ledelse og Teknikk (FLT)

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri
2. FMC Kongsberg Subsea AS

Advokat Joakin Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedr. utvelgelse ved permittering etter HTA NHO.LO(HK/FLT § 7-1.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Rasmussen, Thuve, Østvold, Braadland

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.10.17


Gå tilbake