Saksnummer: 14/2018

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel

Advokat Kurt Weltzien

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Alexander Cascio Advokat Hans Christian Monsen

Saken gjelder: Tvist vedr. HTA tariffavtalers omfang.

Dommere: Sundet, Skjønberg, Gjølstad, Schweigaard, Solbakken, Thuve, Østvold

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.01.19


Gå tilbake

Gå til toppen av siden