Saksnummer: 14/2019

Løpenummer: AR-2020-7

Negotia

Advokat Einar Kismul

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Coca-Cola European Partners Norge

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tariffestede kriterier for individuell lønnsfastsettelse.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.04.19


Gå tilbake