Saksnummer: 14/2019

Negotia

Advokat Einar Kismul

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Coca-Cola European Partners Norge

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tariffestede kriterier for individuell lønnsfastsettelse.

Status: Til behandling

Gå tilbake