Saksnummer: 14/2020

Løpenummer: AR-2021-14

Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Imran Haider

mot

1. Kystrederiene
2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Tarjei Thorkildsen Advokat Tron Dalheim

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon for sjømenn.

Dommere: Wahl, Jarbo, Stabel, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.05.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-14 - sak 14-2020

Gå tilbake