Saksnummer: 14/2020

Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Imran Haider

mot

1. Kystrederiene
2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Kjell Hauge

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon for sjømenn.

Status: Til behandling

Gå tilbake