Saksnummer: 14/2020

Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Imran Haider

mot

1. Kystrederiene
2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Tarjei Thorkildsen Advokat Tron Dalheim

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon for sjømenn.

Dommere: Wahl, Jarbo, Stabel, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Hanasand

Status: Kommende avgjørelse

Avgjørelsesdato: 18.05.21


Gå tilbake