Saksnummer: 14/2021

Løpenummer: AR-2022-12

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri
2. Kaefer Energy AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Lønnssystem - spørsmål om tariffmessighet av ensidig innførte individuelle lønnstillegg.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Koslung, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.05.22


Gå tilbake