Saksnummer: 14/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri
2. Kaefer Energy AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Lønnssystem - spørsmål om tariffmessighet av ensidig innførte individuelle lønnstillegg.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Koslung, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 26.01.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 28.01.22

Status: Berammet

Gå tilbake