Saksnummer: 14/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri
2. Kaefer Energy AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Lønnssystem - spørsmål om tariffmessighet av ensidig innførte individuelle lønnstillegg.

Status: Til behandling

Gå tilbake