Saksnummer: 14/2022

Løpenummer: AR-2023-15

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Mat og Drikke
2. Stange gårdsprodukter AS

Advokat Anette Eckhoff

Saken gjelder: Tvist vedrørende overtidsbetaling.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm. Gjølstad, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 31.05.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-15 - sak 14-2022

Gå tilbake