Saksnummer: 15/2015

KS

Prosessfullmektig: advokat Tarjei Thorkildsen. Rettslig medhjelper: Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen

mot

Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet

Prosessfullmektig: Advokat Håkon Angell og advokat Geir Høin

Saken gjelder: Spørsmål om avvisning av søksmål om arbeidstakeres tariffmessige adgang til å reservere seg mot medlemskap i kommunal pensjonsordning.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gussgard, Fossmark, Stangnes, Byhring, Bjørndalen.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.07.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens kjennelse av 08.07.2016 i sak 15/2015

Gå tilbake