Saksnummer: 15/2016

Norsk Sykepleierforbund

advokat Magnus Buflod

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Unicare Omsorg

advokat Nils Kristian Sveaas advokat Per Kristian Knutsen

Saken gjelder: Tvist vedr. tariffbrudd og krav om etterbetaling som følge av manglende gjennomføring av tariffoppgjøret 2013.

Dommere: Wahl, Sundet, Akerli, Torkildson, Solberg, Asphaug-Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.11.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom sak 15-2016

Gå tilbake