Saksnummer: 15/2017

Løpenummer: AR-2017-26

1. LO Stat
2. Fagforbundet

Advokat Hans Christian Monsen

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. St. Olavs Hospital HF

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. Arbeidstid.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Hansen, Nordlie, Grøtting, Johansen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.10.17

Sammendrag: Arbeidstid. Organisasjonsfrihet Ved ambulansetjenesten ved St. Olavs Hospital HF anvendte helseforetaket en arbeidstidsavtale inngått med Delta overfor medlemmer av Fagforbundet. Fagforbundets anførsler om at dette var i strid med overenskomstens forutsetninger, herunder forholdet til organisasjonsfriheten, førte ikke frem. Fagforbundet var blitt tilbudt en arbeidstidsavtale med samme innhold som avtalen mellom St. Olavs Hospital og Delta, men hadde ikke akseptert dette. I en slik situasjon hadde ikke helseforetaket opptrådt tariffstridig.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-26 - sak 15-2017

Gå tilbake