Saksnummer: 15/2018

Løpenummer: AR-2019-05

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel

Advokat Kurt Weltzien Advokat Anne-Beth Engan

mot

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

Saken gjelder: Tvist vedr. HTA, tariffavtalers omfang

Dommere: Sundet, Skjønberg, Gjølstad, Schweigaard, Torkildson, Thuve, Bull

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.01.19


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-5 - sak 15 og 16-2018

Gå tilbake