Saksnummer: 15/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av overenskomst - arbeidstid.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden