Saksnummer: 15/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Spørsmål om fremgangsmåte ved endring av skiftplaner og forhold til regler om arbeidsfri

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Berammet start: 18.08.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 20.08.20

Status: Berammet

Gå tilbake