Saksnummer: 15/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Spørsmål om fremgangsmåte ved endring av skiftplaner og forhold til regler om arbeidsfri

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Status: Til behandling

Gå tilbake