Saksnummer: 15/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk tjenestemannslag

Advokat Imran Haider

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Abelia

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelse av Overenskomst § 3 - Løpetid av særavtale.

Status: Til behandling

Gå tilbake