Saksnummer: 15/2021

Løpenummer: AR-2021-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Fredrik Jadar Parthjelper Knut Frode Jensen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Unibuss Tur AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Avskjed av tillitsvalgt.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.08.21


Gå tilbake