Saksnummer: 15/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og NTL

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norsk Tipping AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende gjennomsnittsberegning av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

Status: Til behandling

Gå tilbake