Saksnummer: 15/2022

Løpenummer: AR-2022-27

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og NTL

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norsk Tipping AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende gjennomsnittsberegning av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Solbakken, Løvland, Rasmussen, Haukaas

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.08.22


Gå tilbake