Saksnummer: 16/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Prosessfullmektig: advokat Geir Høin

mot

Kommunesektorens organisasjon (KS) Kongsberg kommune

Prosessfullmektig: advokat Gry Brandshaug Dale

Saken gjelder: Spm. om rett til lønn under sykdom i medhold av HTA pkt. 8.2.2

Dommere: Wahl, Frogner, Akerlie, Stangnes, Svele, Bjørndalen, Eikefjord.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.12.15


Gå tilbake