Saksnummer: 16/2017

Løpenummer: AR-2018-01

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Tide Buss AS og Trønderbilene AS

Advokat Kurt Weltzien

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO) Fagforbundet Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

Advokat Atle Sønsteli Johansen Advokat Hans Christian Monsen

Saken gjelder: Tvist vedr. Tariffstridig og ulovlig streik - krav om erstatning.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Thuve, Østvold, Aukner, Hansen

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.01.18


Gå tilbake