Saksnummer: 16/2019

Løpenummer: AR-2019-30

Lederne

advokat Vidar Lindbekk

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Baker Hughes Norge AS

advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Adgang til permittering av arbeidstakere som har friperiode.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Torflåt-Vannberg, Thuve, Mortensen, Aukner

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.12.19

Sammendrag: Permittering. Arbeidsplikt – friperioder i disponibelordning I forbindelse med konflikt i 2016 permitterte Baker Hughes Norge AS 407 arbeidstakere. Permitteringene omfattet også retningsborere som hadde friperiode etter disponibelplaner. Partene var enige om at driftsstansen var en saklig grunn til permittering, og at det ikke var grunnlag for å permittere arbeidstakere som avviklet friperioder i henhold til en 2-4-ordning. Lederne anførte at det heller ikke var adgang til å permittere arbeidstakere som avviklet friperiode i henhold til en disponibelordning. Arbeidsrettens flertall kom til arbeidstakere i en disponibelordning i prinsippet stod til disposisjon for arbeidsgiver også i friperiodene, og derfor hadde et annet grunnpreg enn en 2-4-ordning. Det kunne heller ikke stilles krav om at arbeidstakere måtte avvikle fridager eller avspasering før permittering ble effektuert i forbindelse med konflikt. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-30 - sak 16-2019

Gå tilbake