Saksnummer: 16/2020

Norsk Skuespillerforbund

Advokat Hans Marius Graasvold

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. LL Det Norske Y\Teatret AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av turnébegrepet. Teateroverenskomsten pkt. 5.2.2.2.

Dommere: Wahl, Jarbo, Akerlie, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Berammet start: 19.01.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 20.01.21

Status: Berammet

Gå tilbake