Saksnummer: 16/2020

Løpenummer: AR-2021-01

Norsk Skuespillerforbund

Advokat Hans Marius Graasvold

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. LL Det Norske Y\Teatret AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av turnébegrepet. Teateroverenskomsten pkt. 5.2.2.2.

Dommere: Wahl, Jarbo, Akerlie, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.01.21


Gå tilbake