Saksnummer: 16/2021

Løpenummer: AR-2021-32

Utdanningsforbundet

Advokat Jorun Bjerke

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Jæren folkehøgskole

Advokat Ingrid Wulff Stenersen

Saken gjelder: Særavtale for undervisningspersonale - tidsressurs til kontaktslærer- og hovedlærerfunksjoner. Krav om etterbetaling ihht tariffrettslige regler.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.10.21


Gå tilbake