Saksnummer: 16/2021

Utdanningsforbundet

Advokat Jorun Bjerke

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Jæren folkehøgskole

Advokat Ingrid Wulff Stenersen

Saken gjelder: Særavtale for undervisningspersonale - tidsressurs til kontaktslærer- og hovedlærerfunksjoner. Krav om etterbetaling ihht tariffrettslige regler.

Status: Til behandling

Gå tilbake