Saksnummer: 16/2022

Løpenummer: AR-2022-34

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Gardermoen Fuelling Services AS

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende godtgjørelse for overtidsarbeid på friskifdøgn.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Tjomsland, Coucheron, Schweigaard, Johansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 25.10.22


Gå tilbake