Saksnummer: 16/2022

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Gardermoen Fuelling Services AS

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende godtgjørelse for overtidsarbeid på friskifdøgn.

Berammet start: 15.11.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.11.22

Status: Berammet

Gå tilbake