Saksnummer: 17/2015

Landsorganisasjonen i Norge med EL & IT Forbundet

advokat Katrine Rygh Monsen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Teknologi 2. Sønnico AS

advokat Inger Unn Olsen

Saken gjelder: Tvist vedr. tariffstridig oppsigelse av lokal særavtale, jfr HTA kap. 4.

Notat: Forlik

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.10.15


Gå tilbake