Saksnummer: 17/2016

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) v/Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren SAFE

advokat Elisabeth Bjelland

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon

advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedr. avvikling av ferie i henhold til Oljeoverenskomst.

Dommere: Wahl, Frogner, Gjølstad, Coucheron, Solberg, Giæver, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom og kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.12.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 20 sak 17-2016

Gå tilbake