Saksnummer: 17/2017

Løpenummer: AR-2018-10

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund

Advokat Eirik Pleym-Johansen Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. SAR AS

Advokat Lars Fredrik Styren

Saken gjelder: Tvist vedr. individuelle tillegg.

Dommere: Wahl, Sundet, Aasgaard, Østvold, Schweigaard, Grøtting, Thuve

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.05.18

Sammendrag: Lønn. Forhold mellom minstelønn og personlige tillegg. Kompetansetillegg. Saken gjaldt tvister om lønnsspørsmål ved to avdelinger i bedriften SAR AS. Bedriften var blant annet bundet av Miljøoverenskomsten mellom LO/Norsk transportarbeiderforbund og NHO/Norsk industri. Overenskomsten er en minstelønnsoverenskomst. Tvisten ved bedriftens avdeling i Hammerfest gjaldt betydningen av at det ved gjennomføring av overenskomsten ved avdelingen i 2015 ble inngått en protokoll som blant annet anga et personlig tillegg for de enkelte ansatte. LO gjorde gjeldende at tillegget skulle bestå uendret ved heving av minstelønnssatsen, og Arbeidsrettens flertall (5 dommere) ga LO medhold i dette. Det var også tvist om protokollen var sagt opp på gyldig måte. LO gjorde gjeldende at protokollen skulle følge overenskomstperioden og at det ikke var gjennomført forhandlinger i samsvar med Hovedavtalen § 4-2 nr. 1 før protokollen ble sagt opp. En enstemmig Arbeidsrett la til grunn at oppsigelsesfristen for særavtalen var én måned. Arbeidsrettens flertall (4 dommere) kom til at det ikke var gjennomført forhandlinger i samsvar med Hovedavtalen LO–NHO § 4-2 nr. 1, og oppsigelsen måtte derfor kjennes ugyldig. Tvisten ved bedriftens avdeling i Tananger gjaldt om de ansatte mottok kompetansetillegg i samsvar med Miljøoverenskomsten del III § 2.3. Arbeidsretten kom enstemmig til at de ansatte ved avdelingen i Tananger mottok kompetansetillegg i samsvar med Miljøoverenskomsten del III § 2.3. Det var derfor ikke tariffmessig grunnlag for krav om ny betaling av tillegget.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom AR-2018-10 - sak 17-2017

Gå tilbake