Saksnummer: 17/2018

Løpenummer: AR-2020-2

Politiets Fellesforbund

Advokat Bibbi Moen Drange

mot

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet ved Politidirektoratet

Advokat Siri K. Kristiansen

Saken gjelder: Tvist vedrørende krav på kompensasjon etter ATB § 3-6 for helge- og høytidsdager.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Kvaalen, Simonsen, Josefsen, Strømnes

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.01.20


Gå tilbake