Saksnummer: 17/2018

Politiets Fellesforbund

Advokat Bibbi Moen Drange

mot

Staten ved Politidirektoratet

Advokat Siri K. Kristiansen

Saken gjelder: Tvist vedr. arbeidstid - ATB § 3-6

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden