Saksnummer: 17/2018

Politiets Fellesforbund

Advokat Bibbi Moen Drange

mot

Staten ved Politidirektoratet

Advokat Siri K. Kristiansen

Saken gjelder: Tvist vedrørende krav på kompensasjon etter ATB § 3-6 for helge- og høytidsdager.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Kvaalen, Simonsen, Josefsen, Strømnes

Berammet start: 03.03.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 06.03.20

Status: Berammet

Gå tilbake