Saksnummer: 17/2019

Løpenummer: AR-2019-20

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Advokat Josefine Wærstad Advokat Christen Horn Johannessen v/Advflm. Victoria Krefting Rynning

mot

Hovedorganisasjonen Virke

Advokat Sunniva Steffensrud

Saken gjelder: Spørsmål om nemndsavgjørelse er ugyldig

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.08.19


Gå tilbake