Saksnummer: 17/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Reiseliv

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling.

Status: Til behandling

Gå tilbake