Saksnummer: 17/2020

Løpenummer: AR-2021-10

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Lornts Nagelhus

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Reiseliv

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 07.04.21


Gå tilbake