Saksnummer: 17/2021

Løpenummer: AR-2022-28

Utdanningsforbundet

Advokat Bente Schei Ystehede

mot

KS Kommunesektorens organisasjon

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Gjølstad, Torkildson, Reiten, Bull, Bäckstrøm

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 02.09.21


Gå tilbake