Saksnummer: 17/2021

Utdanningsforbundet

Advokat Bente Schei Ystehede

mot

KS Kommunesektorens organisasjon

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale.

Berammet start: 22.09.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 26.09.22

Status: Berammet

Gå tilbake