Saksnummer: 17/2021

Utdanningsforbundet

Advokat Bente Schei Ystehede

mot

KS Kommunesektorens organisasjon

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale.

Status: Til behandling

Gå tilbake