Saksnummer: 17/2021

Utdanningsforbundet

Advokat Bente Schei Ystehede

mot

KS Kommunesektorens organisasjon

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale.

Dommere: Sundet, Jarbo, Tjomsland, Torkildson, Højdahl, Bjerkestrand, Fossmark

Berammet start: 15.03.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.03.22

Status: Berammet

Gå tilbake