Saksnummer: 17/2022

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Gardermoen Fuelling Services AS

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende grunnlag for beregning av timelønn - overtidsgodtgjørelse.

Status: Til behandling

Gå tilbake