Saksnummer: 17/2022

Løpenummer: AR-2022-35

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med Parat

Advokat Sigurd Øyvind Kambestad

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Gardermoen Fuelling Services AS

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende grunnlag for beregning av timelønn - overtidsgodtgjørelse.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 07.11.22


Gå tilbake