Saksnummer: 18/2015

Junit SAS Personalklubb

Prosessfullmektig: advokat Bent Endresen v/advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Luftfart SAS Ground Handling Norway AS

Prosessfullmektig: advokat Magrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedr. spm. om innhold i særavtale - ferieordning.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gussgard, Bjørndalen, Solberg, Østvold, Thuve.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 17.10.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
dom-13-sak-18-2015.pdf

Gå tilbake