Saksnummer: 18/2016

Norsk Arbeidsmandsforbund

advokat Imran Haider

mot

Oster Pukk og Sand AS

advokat Per Christian Eriksen

Saken gjelder: Tvist vedr. beregning av sykepenge- og pensjonsordning.

Dommere: Wahl, Frogner, Bruzelius, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.11.16


Gå tilbake