Saksnummer: 18/2017

Løpenummer: AR-2017-28

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod Advokat Christopher Hansteen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Silje S. Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedr. manglende etterlevelse av AR-2016-26

Dommere: Wahl, Frogner, Remen, Torkildson, Thuve, Bjerkestrand, Ulleberg

Berammet start: 13.11.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.11.17

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 31.10.17


Gå tilbake