Saksnummer: 18/2018

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Aleksander Rød

mot

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

Saken gjelder: Tvist vedr. tariffavtalens omfang.

Dommere: Wahl, Skjønbergt, Bruzelius, Schweigaard, Bull, Thuve, Josefsen

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.12.18


Gå tilbake

Gå til toppen av siden