Saksnummer: 18/2019

SAFE

Advokat Elisabeth Bjelland

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. ESS Support Services AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Avlønning av midlertidig ansatte.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden