Saksnummer: 18/2019

Løpenummer: AR-2020-24

SAFE

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. ESS Support Services AS

Advokat Aleksander Rød Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Avlønning av midlertidig ansatte.

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Coucheron, Schweigaard, Johansen, Hanasand

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.10.20


Gå tilbake