Saksnummer: 18/2020

LO Stat med Fagforbundet

Advokat Inger Lise Rolland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Nationaltheatret AS
3. Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - forholdet til Statens reiseregulativ.

Dommere: Sundet, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Berammet start: 18.08.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 20.08.21

Status: Berammet

Gå tilbake