Saksnummer: 18/2020

Løpenummer: AR-2021-27

LO Stat med Fagforbundet

Advokat Anne-Lise H. Rolland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Nationaltheatret AS
3. Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - forholdet til Statens reiseregulativ.

Dommere: Sundet, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.09.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-27 - sak 18-2020

Gå tilbake