Saksnummer: 18/2020

LO Stat med Fagforbundet

Advokat Inger Lise Rolland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Nationaltheatret AS
3. Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelse av Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - Statens reiseregulativ.

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Berammet start: 11.03.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 12.03.21

Status: Berammet

Gå tilbake