Saksnummer: 18/2020

LO Stat med Fagforbundet

Advokat Anne-Lise H. Rolland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Nationaltheatret AS
3. Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelse av Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - Statens reiseregulativ.

Status: Til behandling

Gå tilbake