Saksnummer: 18/2021

Løpenummer: AR-2022-2

Norsk Radiografforbund

Advokat Kristine Slotnæs

mot

1. Aleris Røntgen AS
2. Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tor Olav Carlsen

Saken gjelder: Arbeid på lørdager.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Torkildson, Nordlie, Bjerkestrand, Løvland

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 17.01.22

Sammendrag: Arbeidstid. Arbeid på lørdager Overenskomsten mellom Spekter/Aleris Røntgen AS og Norsk Radiografforbund (NRF) har i kapittel 2 bestemmelser om arbeidstid. Punkt 2.2 bestemmer at den normale arbeidstiden ved Aleris Røntgen er fra 08.00–15.00, uten at ukedager er spesifisert. Spørsmålet var om normal arbeidstid etter punkt 2.2 og arbeidsgivers adgang etter punkt 2.4 til å endre arbeidstidens plassering også gjaldt lørdager. Arbeidsretten kom til at Spekter måtte frifinnes. Det var ikke avgjørende holdepunkter i overenskomstens system, tilblivelseshistorie eller tariffhistorien for øvrig som tilsa en innskrenkende fortolkning av ordlyden. Lokal særavtalepraksis var ikke så entydig og konsekvent at det kunne få avgjørende betydning for forståelsen av overenskomsten.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-2 sak 18-2021

Gå tilbake