Saksnummer: 18/2021

Norsk Radiografforbund

Advokat Kristine Slotnæs Advokat Renate Heggelund

mot

1. Aleris Røntgen AS
2. Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tor Olav Carlsen

Saken gjelder: Arbeidstid.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Torkildson, Nordlie, Bjerkestrand, Løvland

Berammet start: 02.12.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 06.12.21

Status: Berammet

Gå tilbake