Saksnummer: 18/2022

Løpenummer: AR-2022-21

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund (NF)

Advokat Imran Haider Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Margrethe Meder Advokat Tron Dalheim

Saken gjelder: Tvist vedrørende medbestemmelse.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.08.22


Gå tilbake