Saksnummer: 18/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund (NF)

Advokat Imran Haider Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Margrethe Meder Advokat Tron Dalheim

Saken gjelder: Tvist vedrørende medbestemmelse.

Status: Til behandling

Gå tilbake