Saksnummer: 19/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Prosessfullmektig: advokat Håkon Angell

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Olje og Gass ConocoPhillips Norge (USA)

Prosessfullmektig: advokat Nils Kristian Sveaas

Saken gjelder: Tvist vedr. overenskomsten for operatørbedrifter. Kompensasjon for bortfalt merarbeid.

Dommere: Wahl, Jarbo, Coward, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.04.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 27.04.2016 i sak nr. 19/2015

Gå tilbake