Saksnummer: 19/2016

Løpenummer: AR-2017-20

Fagforbundet

advokat Hans Christian Monsen

mot

1. Akasia Barnehage AS
2. Akasia Kirke og Gravplass AS
3. Akasia Eiendomsforvaltning AS

advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. virksomhetsoverdragelse, spm. om pensjonsordning.

Dommere: Wahl, Frogner, Remen, Rasmussen, Løvland, Østvold, Nordlie

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.07.17


Gå tilbake