Saksnummer: 19/2017

Løpenummer: AR-2017-35

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel & Kontor

Advokat Imran Haider

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. SAS Ground Handling Norway

Advokat Kristin Mørkedal

Saken gjelder: Tvist vedr. krav om helligdagstillegg

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.12.17


Gå tilbake