Saksnummer: 19/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Innføring av våkenmelding for vektere. Forholdet til tariffregler om kontrolltiltak og arbeidstid

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Berammet start: 24.02.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 25.02.20

Status: Berammet

Gå tilbake

Gå til toppen av siden