Saksnummer: 19/2019

Løpenummer: AR-2020-1

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel 2. Securitas AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Innføring av våkenmelding for vektere. Forholdet til tariffregler om kontrolltiltak og arbeidstid

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.01.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-01 - sak 19-2019

Gå tilbake